Baby’s (0 – 1 jaar)

Zwangerschap 
Om een goed beeld te krijgen van de zwangerschap en de thuissituatie hebben de moeders verschillende vragenlijsten ingevuld rond de 37e week van de zwangerschap. Ook zijn er speekselmonsters afgenomen om het dagelijks ritme van het hormoon cortisol te kunnen bepalen.

Baby’s (0-1 jaar)
Tijdens het eerste levensjaar is de ontwikkeling van de baby’s nauwlettend gevolgd.
Moeders hebben verschillende gedrags- en slaapdagboeken bijgehouden en vragenlijsten ingevuld over het gedrag en de gezondheid van hun baby. Ook zijn er 2 huisbezoeken geweest, en zijn de moeders met hun kinderen bij de universiteit op bezoek geweest. Tijdens deze bezoeken is voornamelijk het gedrag van de kinderen geobserveerd. Sommige baby’s zijn ook op het kinderdagverblijf geobserveerd.