9 jaar

Afgelopen jaren heeft u ons ontzettend geholpen met uw deelname aan de verschillende meetrondes. Wij zijn u daar heel erg dankbaar voor en willen u en uw gezin hiervoor bij deze nogmaals hartelijk bedanken. Aankomend jaar gaan we ons focussen op het analyseren van al deze waardevolle gegevens. Er zal daarom geen 9 jaar meetronde plaatsvinden. Wel houden wij u uiteraard op de hoogte van onze nieuwe bevindingen.