8 jaar

In de meetronde op 8 jaar vragen we ouders om een vragenlijst in te vullen over het gedrag en de gezondheid van hun deelnemende kind. Deze meetronde is afgelopen zomer afgerond.