6 jaar

De meetronde op 6 jaar heeft onder andere een schoolbezoek plaats gevonden. Ook hebben de ouders een vragenlijst ingevuld.