5 jaar

De meetronde op 5 jaar bestaat uit een telefonisch interview waarin met name gevraagd werd naar de gezondheid van de kinderen.