4 jaar

Op 4 jarige leeftijd is informatie over de kinderen verzameld door middel van een vragenlijst die door moeders werd ingevuld. Deze vragenlijst omvatte onder andere vragen over het gedrag, de motorische ontwikkeling en de gezondheid van de kinderen.