2.5 jaar

Op 2.5 jaar heeft een huisbezoek plaatsgevonden. Hierbij is onder meer het inhibitievermogen van de kinderen geobserveerd aan de hand van een aantal taakjes. Daarnaast hebben moeders opnieuw vragenlijsten ingevuld, en ook vele kinderdagverblijven hebben een korte vragenlijst ingevuld.