Information about BIBO

About BIBO

The BIBO study is an ongoing, prospective longitudinal project designed to understand how the development of behavioral and physiological regulation, as well as physical health, are influenced by early (prenatal) environmental factors. BIBO stands for the Dutch ‘Basale Invloeden op de Baby Ontwikkeling’, which translates as ‘Basal Influences on the Baby’s Development’. The study began in 2006 with 193 pregnant women from Nijmegen and surrounding areas, in The Netherlands. Today, our participants have started to celebrate their 11th birthday.

Over the years, and thanks to the generous help of the parents and children, teachers, and students and assistants, we have been able to collect an impressive data set using a variety of different methods. Examples are: home observations, laboratory assessments, hormone and intestinal microbiota samples, logbooks and questionnaires. Infants were followed intensively in their first postnatal year, and further assessments were carried out at 2.5, 4, 5, 6, 7, 8 and 10 years. These rounds of assessment are complete.


Achtergrond BIBO onderzoek

BIBO staat voor ‘Basale Invloeden op de Baby Ontwikkeling’ en is in 2005 opgestart door Carolina de Weerth, werkzaam bij de Afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het doel van het onderzoek is om meer kennis te verwerven over de ‘basale’ invloeden op de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen.

Om dit te kunnen onderzoeken zijn ruim 190 moeders en kinderen gevolgd vanaf het laatste trimester van de zwangerschap. In het eerste levensjaar zijn de baby’s heel intensief gevolgd, waardoor de omgeving, gezondheid en ontwikkeling nauwkeurig in kaart gebracht konden worden. Vervolgens zijn er ook op 2.5 jaar, 4 jaar, 5 jaar en 6 jaar verschillende factoren gemeten. Momenteel is er een meetronde op 7 jaar bezig, en wordt er een nieuwe meetronde opgestart op 8 jaar. Onder het kopje meetronden kunt u meer specifieke informatie vinden over de factoren die gemeten zijn op de verschillende leeftijden.

Het BIBO onderzoek is inmiddels uitgegroeid tot een grootschalig, longitudinaal onderzoek waarin veel belangrijke informatie is verzameld.

Aandachtsgebieden BIBO

Het BIBO onderzoek heeft een speciale interesse in het hormoon ‘cortisol’. Dit is een hormoon wat door de bijnierschors wordt geproduceerd en afgegeven wordt aan de bloedbaan. In spannende situaties (bijvoorbeeld het krijgen van een inenting) is er een verhoging in het hormoon te zien. Dit hormoon hebben we nodig om efficiënt te reageren op deze spannende situaties en is dus een normale lichamelijke reactie. Cortisol kan gemeten worden in speeksel. In het BIBO onderzoek is onder andere bestudeerd of bepaalde situaties een stress reactie veroorzaken bij baby’s, en met welke factoren deze reactie samenhangt. Zo is recent gevonden dat baby’s die vanaf hun geboorte op hun eigen kamertje slapen, een hogere cortisol reactie laten zien als ze uit het badje worden gehaald (Tollenaar et al., 2011).

Een ander aandachtsgebied van het BIBO onderzoek is de invloed van stress tijdens de zwangerschap op de ontwikkeling en gezondheid van de kinderen. Zo is gevonden dat kinderen van moeders die stress hadden tijdens de zwangerschap meer gezondheidsklachten lieten zien (Beijers et al, 2010).

Daarnaast zijn we ook geïnteresseerd in het gedrag van de kinderen. Wij bestuderen onder andere welke factoren invloed hebben op het temperament en gedragsproblemen van kinderen.

Onder resultaten vindt u de artikelen die gepubliceerd zijn binnen het BIBO onderzoek.